تراکتورهای کمرشکن سری AGT

(دیدگاه کاربر 1)

25,000,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

 • ویژگی 1 : قـدرت ، کیفیـت ، کارایـی
 • ویژگی 2 : اسـتفاده از قطعـات مـدرن بـا تضمیـن کیفیـت بـالا در کنـار طراحی فنـی سـاده و کاربردی و هزینه هـای سـرویس و نگهـداری پایین
 • ویژگی 3 : چند منظوره با قابلیت اتصال انواع ادوات باغی و زراعی ، طراحی شده برای کار در تاکستانها، باغهای میوه ، زمینهای کوهپایه ای با شیب زیاد ، جنگلها و مراتع و انواع عملیات زراعی
  • ویژگی 4 : قیمت استثنـایی با کیفیتی قابل قبول و دامنه گستـرده ای از توانـایی موتورهـای 4 زمانـه اقتصــادی (کـم مصـرف) و ســازگار بـا محیط زیسـت ســاخت شـرکت LOMBARDINI ایتالیـا
  بیشتر کمتر

معرفی اجمالی محصول

تراکتورهای کمرشکن سری AGT


کمرشـکن باغـی مدل 830/835  AGT             کمرشـکن باغـی مدل 830/835 AGT

 • قابلیت تنظیم عرض دستگاه ( 112  تا 150 سانتیمتر )
 • گیربکس با دامنه سرعت و توان بالا ( 6 دنده جلو ، 3 دنده عقب )
 • قرارگیری اکسل جلو و عقب با یک زاویه 15 درجه نسبت به هم که باعث بهبود توانایی کشندگی تراکتور و حفظ تعادل در زمینهای ناهموار می گردد.
 • قفل دیفرانسیل برروی چرخ های جلو برای اطمینان از ایجاد حداکثر کشش در تمام شرایط
 • سیستم فرمان هیدرولیک
 • چهار چرخ محرک بودن دائمی
 • فرمـان پذیـری کمرشـکن با کمتریـن فضـای لازم بـرای دور زدن
 • سیسـتم اتصـال سـه نقطـه اسـتاندارد در پشـت تراکتـور بـا تـوان بلنـد کـردن 890 کیلوگرم
 • T.O عقـب 1000/540 دور در دقیقـه
 • دارای مرکز ثقل پایین و حداکثر ثبات در دامنه های شیبدار و کوهپایه ها
 • توزیع مناسب وزن در هنگام استفاده از ادوات بدلیل قرارگیری اکسل جلو در پشت موتور
 • پـی . تـی . او جلـو 1000دور، اتصـال 3 نقطـه جلـو بـا ظرفیـت بالابـری 400 کیلوگـرم ، پمـپ هیدرولیـک l/min 39


فرمـان شکن باغی مدل 850 AGTفرمـان شکن باغی مدل 850 AGT

 • فرمان هیدرولیک
 • عرض قابل تنطیم ( 125 تا 170 سانتیمتر )
 • 4 چرخ محرک بودن دائمی
 • T.O عقب 750/540 دور در دقیقه
 • قفــــل دیفــرانســـیل بــر روی 4 چـــــرخ بــرای اطمینـــان از ایجــاد حداکثــر کشــش در تمــــام شــرایط
 • سیسـتم اتصـــال سـه نقطه استـــاندارد در پشـت تراکتـور با تـوان بلند کردن 1080 کیلوگـرم
 • دارای مرکــز ثقــل پاییــن و حداکثــر ثبــات در دامنــه هــای شــیبدار و کوهپایــه هــا
 • توزیــع مناســب وزن در هنــگام اســتفاده از ادوات بدلیــل قرارگیــری اکســل جلــو در پشــت موتــور
 • قرارگیــری اکســل جلــو و عقــب بــا یــک زاویــه 15 درجــه نســبت بــه هــم کــه باعــث بهبــود توانایــی کشــندگی تراکتــور و حفــظ تعــادل در زمینهــای ناهمــوار مــی گــردد
 • گیربکـس 24 دنـــده سنکرونیـــزه شاتـــل ( 12 دنـده جلو، 12دنـده عقب )
 • قابلیــت گــردش 180 درجــه مجموعــه صندلــی، پــدال و فرمــان
 • کابین مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش، پی.تی.او جلـو 1000دور، اتصـال 3 نقطـه جلـو بـا ظرفیـت بالابـری 400 کیلوگـرم، پمـپ هیدرولیـک l/min 48


تجهیزات استاندارد تراکتورهای کمرشکن سری AGT


لاستیک 7.50 × 16 با رینگ قابل تنظیم، کنترل موقعیت ، کنترل کشش ( مدل AGT 850 ) ، 2خروجی هیدرولیک 2 مرحله ای ، یک خروجی هیدرولیک تک مرحله ای ، صندلی قابل تنظیم ، دورسنج ، چراغهای جلو ، چراغ خطر ، بوق ، مالبند قابل تنظیم ، کتابچه راهنما


مشخصات

AGT 830
موتور
LOMBARDINI LDW 9LD 625-2
سری
4 زمانه هوا خنک با پاشش مستقیم
نوع سوخت
دیزل
استاندارد خروجی
EURO II
تعداد سیلندر
2
حداکثر توان موتور
26
حداکثر دور موتور
3000 rpm
جابجایی پیستون
1248 cm3
انژکتور
NEW DIESEL NKLL87P - 15240
ظرفیت مخزن سوخت
28 لیتر
سیستم حرکت
4 چرخ محرک دایمی
زاویه فرمان پذیری
45 درجه کمرشکن
گیربکس
9 دنده ( 6 دنده جلو ، 3 دنده عقب )
حداکثر سرعت
19.8 کیلومتر در ساعت
کلاچ
دیسکی خشک
P.T.O
540/1000 rpm
ترمز
ترمز کاسه ای چرخ عقب ، کنترل پدال مکانیکی
ابعاد
عرض 112 سانتی متر طول 290 سانتی متر ارتفاع 200 سانتی متر وزن 1150 کیلوگرم
قفل دیفرانسیل
کنترل مکانیکی چرخ جلو
شعاع دور زدن
2.9 متر
سیستم هیدرولیک
سیستم کنترل هیدرولیک عقب category I N دبی پمپ l/min 26 حداکثر توان بالابری 800 کیلوگرم
AGT 835
موتور
LOMBARDINI LDW 1603
سری
4 زمانه آب خنک با پاشش غیرمستقیم
نوع سوخت
دیزل
استاندارد خروجی
EURO IIIA
تعداد سیلندر
3
حداکثر توان موتور
38
حداکثر دور موتور
2800 rpm
جابجایی پیستون
1649 cm3
انژکتور
BOSCH DN0 SD 301
ظرفیت مخزن سوخت
28 لیتر
سیستم حرکت
4 چرخ محرک دایمی
زاویه فرمان پذیری
45 درجه کمر شکن
گیربکس
9 دنده ( 6 دنده جلو ، 3 دنده عقب )
حداکثر سرعت
19.8 کیلومتر در ساعت
کلاچ
دیسکی خشک
P.T.O
540/1000 rpm
ترمز
ترمز کاسه ای چرخ عقب ، کنترل پدال مکانیکی
ابعاد
عرض 112 سانتی متر طول 290 سانتی متر ارتفاع 200 سانتی متر وزن 1150 کیلوگرم
قفل دیفرانسیل
کنترل مکانیکی چرخ جلو
شعاع دور زدن
2.9 متر
سیستم هیدرولیک
سیستم کنترل هیدرولیک عقب category I N دبی پمپ l/min 26 حداکثر توان بالابری 900 کیلوگرم
AGT 850
موتور
LOMBARDINI LD 2204
سری
4 زمانه آب خنک با پاشش مستقیم
نوع سوخت
دیزل
استاندارد خروجی
EURO IIIA
تعداد سیلندر
4
حداکثر توان موتور
48
حداکثر دور موتور
2800 rpm
جابجایی پیستون
2198 cm3
انژکتور
BOSCH DN0 SD 301
ظرفیت مخزن سوخت
33 لیتر
سیستم حرکت
4 چرخ محرک دایمی
زاویه فرمان پذیری
فرمان شکن با قابلیت چرخش مجموعه صندلی و فرمان
گیربکس
24 دنده ( 12 دنده جلو ، 12 دنده عقب )
حداکثر سرعت
30.8 کیلومتر در ساعت
کلاچ
دیسکی روغنی
P.T.O
540/750 rpm
ترمز
ترمز روغنی در محور عقب ، کنترل پدال مکانیکی
ابعاد
عرض 125 سانتی متر طول 290 سانتی متر ارتفاع 210 سانتی متر وزن 1350 کیلوگرم
قفل دیفرانسیل
کنترل مکانیکی چرخ جلو و عقب
شعاع دور زدن
3.2 متر
سیستم هیدرولیک
سیستم کنترل هیدرولیک عقب category 1 دبی پمپ 40 l/min جداکثر توان بالابری 1080 کبلوگرم

1 دیدگاه برای تراکتورهای کمرشکن سری AGT

 1. admin

  84

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.