شناسه محصول: 84

تراکتورهای کمرشکن سری AGT

ضمانت اصالتضمانت اصالت
ضمانت بهترین قیمت

ناموجود

ارسال توسط فروشگاه کشاورزی فارمر شاپ
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ناموجود

توضیحات

تراکتورهای کمرشکن سری AGT


کمرشـکن باغـی مدل 830/835  AGT             کمرشـکن باغـی مدل 830/835 AGT

 • قابلیت تنظیم عرض دستگاه ( 112  تا 150 سانتیمتر )
 • گیربکس با دامنه سرعت و توان بالا ( 6 دنده جلو ، 3 دنده عقب )
 • قرارگیری اکسل جلو و عقب با یک زاویه 15 درجه نسبت به هم که باعث بهبود توانایی کشندگی تراکتور و حفظ تعادل در زمینهای ناهموار می گردد.
 • قفل دیفرانسیل برروی چرخ های جلو برای اطمینان از ایجاد حداکثر کشش در تمام شرایط
 • سیستم فرمان هیدرولیک
 • چهار چرخ محرک بودن دائمی
 • فرمـان پذیـری کمرشـکن با کمتریـن فضـای لازم بـرای دور زدن
 • سیسـتم اتصـال سـه نقطـه اسـتاندارد در پشـت تراکتـور بـا تـوان بلنـد کـردن 890 کیلوگرم
 • T.O عقـب 1000/540 دور در دقیقـه
 • دارای مرکز ثقل پایین و حداکثر ثبات در دامنه های شیبدار و کوهپایه ها
 • توزیع مناسب وزن در هنگام استفاده از ادوات بدلیل قرارگیری اکسل جلو در پشت موتور
 • پـی . تـی . او جلـو 1000دور، اتصـال 3 نقطـه جلـو بـا ظرفیـت بالابـری 400 کیلوگـرم ، پمـپ هیدرولیـک l/min 39


فرمـان شکن باغی مدل 850 AGTفرمـان شکن باغی مدل 850 AGT

 • فرمان هیدرولیک
 • عرض قابل تنطیم ( 125 تا 170 سانتیمتر )
 • 4 چرخ محرک بودن دائمی
 • T.O عقب 750/540 دور در دقیقه
 • قفــــل دیفــرانســـیل بــر روی 4 چـــــرخ بــرای اطمینـــان از ایجــاد حداکثــر کشــش در تمــــام شــرایط
 • سیسـتم اتصـــال سـه نقطه استـــاندارد در پشـت تراکتـور با تـوان بلند کردن 1080 کیلوگـرم
 • دارای مرکــز ثقــل پاییــن و حداکثــر ثبــات در دامنــه هــای شــیبدار و کوهپایــه هــا
 • توزیــع مناســب وزن در هنــگام اســتفاده از ادوات بدلیــل قرارگیــری اکســل جلــو در پشــت موتــور
 • قرارگیــری اکســل جلــو و عقــب بــا یــک زاویــه 15 درجــه نســبت بــه هــم کــه باعــث بهبــود توانایــی کشــندگی تراکتــور و حفــظ تعــادل در زمینهــای ناهمــوار مــی گــردد
 • گیربکـس 24 دنـــده سنکرونیـــزه شاتـــل ( 12 دنـده جلو، 12دنـده عقب )
 • قابلیــت گــردش 180 درجــه مجموعــه صندلــی، پــدال و فرمــان
 • کابین مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش، پی.تی.او جلـو 1000دور، اتصـال 3 نقطـه جلـو بـا ظرفیـت بالابـری 400 کیلوگـرم، پمـپ هیدرولیـک l/min 48


تجهیزات استاندارد تراکتورهای کمرشکن سری AGT


لاستیک 7.50 × 16 با رینگ قابل تنظیم، کنترل موقعیت ، کنترل کشش ( مدل AGT 850 ) ، 2خروجی هیدرولیک 2 مرحله ای ، یک خروجی هیدرولیک تک مرحله ای ، صندلی قابل تنظیم ، دورسنج ، چراغهای جلو ، چراغ خطر ، بوق ، مالبند قابل تنظیم ، کتابچه راهنما


نقد و بررسی‌ها

5 از 5
از 1 دیدگاه

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

 1. 5.0

  admin پاسخ

  84