شناسه محصول: 84

تراکتورهای کمرشکن سری AGT

ضمانت اصالت
7 روز گارانتی بازگشت وجه

در انبار موجود نمی باشد

ارسال توسط فروشگاه کشاورزی فارمر شاپ
25,000,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

تراکتورهای کمرشکن سری AGT


کمرشـکن باغـی مدل 830/835  AGT             کمرشـکن باغـی مدل 830/835 AGT

 • قابلیت تنظیم عرض دستگاه ( 112  تا 150 سانتیمتر )
 • گیربکس با دامنه سرعت و توان بالا ( 6 دنده جلو ، 3 دنده عقب )
 • قرارگیری اکسل جلو و عقب با یک زاویه 15 درجه نسبت به هم که باعث بهبود توانایی کشندگی تراکتور و حفظ تعادل در زمینهای ناهموار می گردد.
 • قفل دیفرانسیل برروی چرخ های جلو برای اطمینان از ایجاد حداکثر کشش در تمام شرایط
 • سیستم فرمان هیدرولیک
 • چهار چرخ محرک بودن دائمی
 • فرمـان پذیـری کمرشـکن با کمتریـن فضـای لازم بـرای دور زدن
 • سیسـتم اتصـال سـه نقطـه اسـتاندارد در پشـت تراکتـور بـا تـوان بلنـد کـردن 890 کیلوگرم
 • T.O عقـب 1000/540 دور در دقیقـه
 • دارای مرکز ثقل پایین و حداکثر ثبات در دامنه های شیبدار و کوهپایه ها
 • توزیع مناسب وزن در هنگام استفاده از ادوات بدلیل قرارگیری اکسل جلو در پشت موتور
 • پـی . تـی . او جلـو 1000دور، اتصـال 3 نقطـه جلـو بـا ظرفیـت بالابـری 400 کیلوگـرم ، پمـپ هیدرولیـک l/min 39


فرمـان شکن باغی مدل 850 AGTفرمـان شکن باغی مدل 850 AGT

 • فرمان هیدرولیک
 • عرض قابل تنطیم ( 125 تا 170 سانتیمتر )
 • 4 چرخ محرک بودن دائمی
 • T.O عقب 750/540 دور در دقیقه
 • قفــــل دیفــرانســـیل بــر روی 4 چـــــرخ بــرای اطمینـــان از ایجــاد حداکثــر کشــش در تمــــام شــرایط
 • سیسـتم اتصـــال سـه نقطه استـــاندارد در پشـت تراکتـور با تـوان بلند کردن 1080 کیلوگـرم
 • دارای مرکــز ثقــل پاییــن و حداکثــر ثبــات در دامنــه هــای شــیبدار و کوهپایــه هــا
 • توزیــع مناســب وزن در هنــگام اســتفاده از ادوات بدلیــل قرارگیــری اکســل جلــو در پشــت موتــور
 • قرارگیــری اکســل جلــو و عقــب بــا یــک زاویــه 15 درجــه نســبت بــه هــم کــه باعــث بهبــود توانایــی کشــندگی تراکتــور و حفــظ تعــادل در زمینهــای ناهمــوار مــی گــردد
 • گیربکـس 24 دنـــده سنکرونیـــزه شاتـــل ( 12 دنـده جلو، 12دنـده عقب )
 • قابلیــت گــردش 180 درجــه مجموعــه صندلــی، پــدال و فرمــان
 • کابین مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش، پی.تی.او جلـو 1000دور، اتصـال 3 نقطـه جلـو بـا ظرفیـت بالابـری 400 کیلوگـرم، پمـپ هیدرولیـک l/min 48


تجهیزات استاندارد تراکتورهای کمرشکن سری AGT


لاستیک 7.50 × 16 با رینگ قابل تنظیم، کنترل موقعیت ، کنترل کشش ( مدل AGT 850 ) ، 2خروجی هیدرولیک 2 مرحله ای ، یک خروجی هیدرولیک تک مرحله ای ، صندلی قابل تنظیم ، دورسنج ، چراغهای جلو ، چراغ خطر ، بوق ، مالبند قابل تنظیم ، کتابچه راهنما


دیدگاهها

5 از 5
از 1 دیدگاه

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

 1. 5.0

  admin پاسخ

  84

تراکتورهای کمرشکن سری AGT
تراکتورهای کمرشکن سری AGT

در انبار موجود نمی باشد

25,000,000 تومان
- +

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها