بایگانی‌ها

روش ها و مکان تهیه نهال و مشخصات یک نهال سالم

خرید نهال (روش کاشت ، انتقال ، ویژگی نهال سالم)

باغبانی
مدیریت تنش سرما در خزانه برنج (توقف رشد ، زرد شدن و سوزنی شدن نشا در خزانه برنج)

مدیریت تنش سرما در خزانه برنج

زراعت
دستورالعمل اجرایی نحوه ضدعفونی کردن بذر برنج و سم مناسب آن

ضدعفونی بذر برنج (روش و سم مناسب)

گیاهپزشکی
معرفی کرم خراط (پروانه فری – شب پره پلنگی) و روشهای کنترل آن

کرم خراط (شب پره پلنگی – پروانه فری)

گیاهپزشکی

اصلاح خاکهای شور و سدیمی با گچ

خاکشناسی
علت زنگار سیب و روش های درمان چوب پنبه ای شدن میوه (Russeting)

زنگار سیب (علت چوب پنبه ای شدن)

گیاهپزشکی
پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان (Rhizopus Head Rot)

پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان

گیاهپزشکی
کرم خوشه خوار انگور (Lobesia botrana) (European grapevine moth)

کرم خوشه خوار انگور

گیاهپزشکی
مدیریت تغذیه و کوددهی پسته

کوددهی پسته ( برنامه غذایی پسته )

باغبانی

سورفکتانت و اثر سورفاکتنت بر آب و گیاه و شوری

مقاله آموزشی کشاورزی
سوسک خانگی - سوسک آشپزخانه (کنترل سوسک آمریکایی و سوسک آلمانی)

سوسک خانگی (کنترل سوسک آمریکایی و آلمانی)

مقاله آموزشی کشاورزی
کودهای غنی شده چیست

کودهای غنی شده چه نوع کودی هستند؟

مقاله آموزشی کشاورزی