کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

نصب تله های چسبی زرد رنگ به منظور کاهش جمعیت پسیل پسته 

پسیل پسته یا شیره خشک  ( Agonoscena pistaciae ) مهمترین آفت و آفت کلیدی پسته در تمام نقاط پسته کاری کشور محسوب میشود. اهمیت این آفت به دلیل سازگاری با شرایط محیطی، تعدد نسل و قدرت تولید مثل فوق العاده است. این دلایل باعث شده در بعضی مواقع از سال در طی چند روز جمعیت بسیار بالایی را تولید کرده و خسارت فوق العاده ای را به محصوط وارد نماید تا حدی که گاهی به از بین رفتن محصول سال جاری و تحت تاثیر قرار دادن محصول سال های بعد در اثر ضعف درخت و ریزش جوانه های میوه سال بعد منجر می شود. این آفت در منطقه فیض آباد نیز مانند سایر مناطق پسته کاری کشور، مهمترین آفت پسته محسوب می شود، به طوری که باغ داران علی رغم سمپاشثی های متعدد ( در برخی موارد تا ۱۰ مورد در سال ) ، هر ساله متحمل خسارات شدیدی نسبت به این آفت میشوند. در سال های اخیر طرح های تحقیقاتی در رابطه با بیولوژی، دشمنان طبیعی، عوامل کنترل کننده و روش های مبارزه غیر شیمیایی با آفت مورد تاکید بوده و به اجرا درآمده است. از جمله طرح های بسیار مهمی که از سال ۱۳۷۰ در مناطق پسته کاری استان کرمان به مرحله اجرا درآمد، استفاده از تله های چسبی برای جذب و از بین بردن این آفت میباشد. بعد از آزمایشات متعدد مشخص شد که تله های زرد رنگ برای جذب پسیل پسته مفید هستند. همچنین مشخص شد ارتفاع نصب تله های چسبی با تعداد آفات به دام افتاده درتله نسبت عکس دارد و هرچه ارتفاع نصب افزایش یابد تعداد حشرات پسیل جلب شده کاهش مییابد و با توجه به وجود همین رابطه در مورد زنبورهای پارازیتوئید پسیلافاگوس ، نتایج مطالعات نشان داد بهترین ارتفاع نصب تله های زردرنگ ۱٫۵ متر به بالا میباشد زیرا که در ارتفاع کمتر از ۱٫۵ متر میزان کمتری از پسیل و بر عکس میزان بیشتری از زنبور مفید پسیلا فاگوس جلب تله می شوند. از نظر شکل تله هم بیشترین جلب به سمت تله های دایره ای شکل و مستطیل عمودی بوده است. با توجه به مفید بودن این روش مبارزه از جهات مختلف و با توجه به استفاده عملی گسترده از تله های زردرنگ در اکثثر مناطق پسته کاری استان کرمان، روری به نظر می رسد که نسبت به آگاهی و ترویج این روش به پسته کاران در منطقه فیض آباد اقدامات عملی و موثر صورت گیرد.

• استفاده از چسب و جنس مناسب تله.
• رعایت محل نصب ( ارتفاع ۱٫۵ متری ) و جهت جغرافیایی ( جنوب غربی ) مناسب.
• تله ها به طور دایم بازدید و در صورت خشک شدن، مجددا چسب زنی شوند.
• تله هایی با رنگ زرد مناسب ( زرد لیمویی) انتخاب شوند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای