مهمترین راهکارهای افزایش تولیدات کشاورزی

مهمترین راهکارهای افزایش تولیدات کشاورزی

مهمترین راهکارهای افزایش تولیدات کشاورزی

الف ـ افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید در بخش کشاورزی بااستفاده از:
– توانمندسازی فردی و تعاونی‌های بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی
– ارائه خدمات زیربنایی برای توسعه اراضی کشاورزی (از طریق: تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی و…)
– انجام مطالعات و تدوین الگوی کشت و مشخص نمودن اولویت‌ها برای اجرای برنامه‌های زراعی، باغی و دامی
– ایجاد و توسعه فن‌آوری‌های نوین (نظیر: بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک)، در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی با رعایت ملاحظات زیست محیطی
– تعیین و ترویج الگوی تولید (کشت)، متناسب با مزیت‌های نسبی مناطق اکولوژیک کشاورزی
– ایجاد وگسترش پایگاه داده‌های آماری و توسعه زیرساخت‌های لازم برای انتقال اطلاعات به تولیدکنندگان
– توسعه تحقیقات کاربردی در امر کاهش ضایعات در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی و ترویج انتقال آن به تولیدکنندگان

ب‌- حفاظت از منابع خاک، احیای اراضی کشاورزی و ساماندهی زمین، از طریق:
– شناسایی و انجام مطالعات لازم برای ارزیابی، طبقه‌بندی منابع و تعیین قابلیت‌های اراضی به منظور تعیین کاربری بهینه اراضی
– پیشگیری و حفاظت از منابع تخریب نشده و حفظ خاک‌های مثمر کشاورزی
– تهیه و اجرای برنامه احیای اراضی تخریب شده
– پیش‌بینی و اعمال ساز و کارهای مناسب حقوقی و وضع قوانین لازم به منظور عدم تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی
– تطبیق کاربری‌های موجود با کاربری‌های مطلوب در چارچوب اصول آمایش سرزمین و ساماندهی کاربری‌های ناسازگار موجود
– توجه به حفاظت و احیای پوشش گیاهی و توسعه فعالیت‌های آبخیزداری در اراضی پرشیب
– تدوین استاندارد آلودگی خاک برای کاربری‌های مختلف و دستورالعمل‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های آلوده‌کننده منابع خاک
– بهینه‌سازی مصرف کود و سموم کشاورزی
– اصلاح روش‌های شخم و کاشت در اراضی شیبدار
– آگاهی یافتن از خسارات زیست محیطی ناشی از توسعه نامتناسب کشاورزی

ج ـ بهبود و اصلاح نظام بهره‌برداری در بخش کشاورزی از طریق:
– مطالعه و شناسایی نظام‌های پایدار بهره‌برداری، متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی هر منطقه و بسترسازی برای اشاعه این نظام‌ها
– اقتصادی نمودن اندازه و مقیاس واحدهای بهره‌برداری و جلوگیری از خردشدن این اندازه‌ها
– ارتقای تکنولوژی مناسب در چرخه تولید محصولات کشاورزی و اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی
– توسعه دامداری‌های صنعتی (بسته) و کاهش دامداری‌های سنتی و غیرمتحرک (تلفیق زراعت و دامداری)
– حمایت از ادغام مالکیت‌های کشاورزی و صنعتی و ایجاد واحدهای کشت و صنعت
– ساماندهی و تسریع در اسکان عشایر

د ـ افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی به منظور تأمین امنیت غذایی، از طریق:
– شناسایی و تعیین قابلیت اراضی کشاورزی برای اعمال الگوهای مناسب تولید در مناطق مختلف
– تأمین نهاده‌های مناسب تولید و بسترسازی برای دسترسی بهتر تولیدکنندگان به آن
– تنظیم بازار و اصلاح ساختار توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی
– پوشش کامل بیمه محصولات اساسی کشاورزی
– تلفیق دانش فنی و اطلاعات با خواسته‌های تولیدکنندگان محصولات کشاورزی وفرآورده های دامی

و ـ افزایش درآمد و توان اقتصادی تولیدکنندگان بخش کشاورزی، ازطریق:
– اتخاذ تدابیر حمایتی برای افزایش درآمد کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها
– تنوع بخشی به مشاغل کشاورزی
– تقویت و توسعه فعالیت‌های آگروفارستری(تلفیق کاشت درخت، زراعت، پرورش گیاهان علوفه‌ای و مرتعی، دامداری و … )
– تشویق به ایجاد سازمان‌های مالی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز تولید
– تقویت برنامه‌های درآمد و اشتغال‌زا در مناطق روستایی و گسترش فرصت‌های شغلی
– بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی
– توسعه صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی

زـ حفظ، احیا و بهره‌برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی، از طریق:
– بهبود مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و ایجاد تعاونی های مناسب بهره‌برداری از منابع آب
ارتقای راندمان آبیاری در اراضی آبی کشاورزی
– جلوگیری از هدررفتن سیلاب‌ها با استفاده از روش‌های مختلف مانند احداث بندهای ذخیره‌ای و انحرافی، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و پخش سیلاب
– تدوین و اجرای طرح‌های مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه آبخیز به منظور ایجاد و ارتقای هماهنگی بین طرح‌های توسعه منابع آب، آبخیزداری و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی در مناطق
– استفاده مجدد از پساب‌ها با رعایت ملاحظات زیست محیطی
– اعمال الگوی کشت متناسب با ظرفیت پایداری منابع آب

ح ـ مدیریت و مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، ازطریق:
– ارتقای آگاهی‌های عمومی و فنی کشاورزان از خسارات ناشی از سموم و آفت‌کش‌ها به محیط زیست و فراهم ساختن زمینه دسترسی آسان کشاورزان به مدیریت تلفیقی دفع آفات و توسعه آن
– توسعه و گسترش روش‌های غیرشیمیایی کنترل آفات با محوریت مبارزه بیولوژیک
– توسعه و تقویت قرنطینه‌های گیاهی و دامی به ویژه در مبادی ورودی و خروجی استان
– تدوین و اجرای ضوابط و استانداردهای مناسب برای کنترل و یا استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها

ط ـ حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع ژنتیک گیاهی‌ و دامی برای کشاورزی پایدار، از طریق:
– شناسایی گونه‌های برتر و سازگار گیاهی و دامی
– تدوین سیاست‌های لازم برای بهره‌برداری از منابع ژنتیکی گونه‌های گیاهی و دامی و نظارت و ارزیابی اقدامات
– تدوین و اجرای برنامه‌های لازم برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض و گونه‌های برتر بومی

ی ـ افزایش توان تولید بیولوژیک خاک و ارتقای تنوع زیستی در عرصه‌های کشاورزی:
– توسعه روش‌های بدون شخم و مبتنی بر حفاظت منابع در اراضی کشاورزی (با هدف به حداقل رسانیدن جابه‌جایی خاک، حفظ پوشش دائمی مواد گیاهی زنده یا مرده و تناوب کشت(
– غنی‌سازی خاک‌ها با اعمال تناوب کشت و استفاده از کاشت گونه‌های مناسب
– هدفمند نمودن یارانه کودهای شیمیایی و ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک
– جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش و بقایای گیاهی برای کشت محصول بعدی با جایگزین نمودن روش‌های مناسب

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای

درباره نویسنده :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها