شناسایی و روش کنترل گل جالیز

نرم افزار شناسایی علف های هرز

این گیاه دارای ساقه گوشتی فلس دار به رنگ زرد تا ارغوانی بوده و ارتفاع آن بین 15 تا 40 سانتیمتر می رسد. گل جالیز فاقد ریشه های باریک و نازک بوده و به همین دلیل نمی تواند آب و غذا را از خاک جذب کند و چون برگ و سبزینه (کلروفیل) هم ندارد نمی تواند نور خورشید را جذب کرده و بوسیله آن غذا بسازد و به همین دلیل برای ادامه زندگی به صورت انگل به ریشه بعضی از گیاهان متصل شده و از شیره گیاه میزبان تغذیه می کند. چرخه زندگی گل جالیز با بذر شروع می شود بذر این گیاه انگل زمانی جوانه می زند که در کنار ریشه میزبان قرار گرفته و تحت تاثیر مواد مترشحه از ریشه میزبان قرار گیرد.

علف هرز گل جالیز

 

علائم خسارت گل جالیز :

گل جالیز موجب زرد شدن برگ ها، تشنگی (تنش رطوبت) ، پژمردگی و توقف رشد گیاه میزبان می شود و اثرات آن در تمام مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه میزبان مشاهده می شود. این گیاه انگل باعث کاهش کیفیت و کمیت محصول، ارزش اقتصادی زمین و همچنین کاهش سطح کشت می شود. بیشترین خسارت گل جالیز به گیاه میزبان قبل از ظهور ساقه ایجاد می شود از این رو کنترل موثر در مرحله زیر زمینی این گیاه بسیار مهم است .

نمای شماتیک گل جالیز

دامنه میزبانی این گیاه در میان گیاهان دولپه ای وسیع بوده در کشت های آفتابگردان، کلزا، گلرنگ ، گوجه فرنگی ، بادمجان ، حبوبات و … دیده می شود. از مشکلات مبارزه با گل جالیز بقای طولانی مدت بذر آن در خاک و تولید بذر زیاد است.

زیست شناسی گیاه انگلی گل جالیز

 

راهکارهای کنترل گل جالیز:

  • در مزارع با شدت آلودگی کمتر: جمع آوری بقایای علف هرز گل جالیز قبل از ریزش بذور و سوزاندن آنها در خارج از مزرعه
  • در مزارع با آلودگی بالا: با استفاده از ادوات شعله افکن پشت تراکتوری بقایا و بذور گل جالیز سوزانده شده تا جوانه زدن و رویش آنها در سال زراعی آینده کمتر شود.
  • انجام شخم عمیق جهت مدفون نمودن بذور باقیمانده گل جالیز در اعماق خاک و جلوگیری از پارازیت شدن آنها در سطح ریشه گیاهان میزبان
  • در صورت امکان، کشت برنج در اراضی آلوده (جهت فراهم نمودن شرایط غرقابی برای از بین بردن قوه نامیه بذور گل جالیز)
  • در اراضی با شدت آلودگی کمتر پیشنهاد می گردد که محصولات زراعی میزبان (گوجه فرنگی، خیار، کلزا، هندوانه، کنجد و ماش)، 5 سال زراعی در این اراضی کشت نشود تا جمعیت بذور گل جالیز افزایش نیابد.
  • کنترل علف های هرز محصولات زراعی به ویژه علف هرز گشنیزک و علف هرز هفت بند
  • رعایت بهداشت زراعی در مزارع آلوده جهت جلوگیری از انتقال بذرهای گل جالیز به سایر مناطق

 

تهیه کننده : خانم مهندس مهسا صناعی

کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اداره رسانه های آموزشی

 

همچنین مطالعه مقاله گل جالیز و راههای مبارزه با ان به منظور کامل تر شدن اطلاعات مقاله شناسایی و روش کنترل گل جالیز نیز پیشنهاد میشود.

 

دانلود فایل PDF مقاله شناسایی و روش کنترل گل جالیز

دانلود مقاله پی دی اف شناسایی و مبارزه با گل جالیز

کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای