روش های مبارزه با گنجشک در مزارع

دانلود نرم افزار سموم

گنجشک  Passr sp

رده پرندگان Aves

این پرنده یکی از بزرگ تـرین آفـات آفتـابگردان، کلـزا، بـرنج و … اسـت کـه هـم در مزارع بزرگ و هم در مزارع کوچک خسارت زیادي وارد می کنـد. ایـن خـسارت آن در مزارع کوچکی که در اطراف آن ها درخت زیاد باشد مشهود است .

گنجشک ( Passr sp )

مدیریت

الف- مکانیکی و فیزیکی

راه هایی که براي جلوگیري از خسارت گنجشک تا کنون از سوي محققین عنوان شـده هیچ یک چاره قطعی براي آن نبوده اسـت مع ذالک بـراي کـاهش خـسارت آن روش هـاي مختلفی بکار می رود. در حال حاضر از قدیمی ترین طریق مبارزه یعنی ایجاد صدا با وسایلی مثل طبل و گماردن مراقب است. ولی متأسفانه گنجشک خیلی زود بـه ایـن صـداها عـادت می کند. یك طناب بردارید و چند قوطی آلومینیومی را به آن آویزان كنید. توجه داشته باشید كه فاصله قوطی ها از یكدیگر كم باشند تا در معرض باد سریعتر و آسانتر بهم برخورد كرده و صدا ایجاد نمایند.

ساخت مترسک نیز میتواند تا حدودی موثر باشد . اگر بتوانید قطعات شفاف و منعكس كننده نور مانند آینه را نیز در جاهای مختلف آن به ویژه صورت مترسك اضافه كنید، بهتر نتیجه می گیرید. هر چند وقت یكبار مكان، جهت ایستادن، و لباس های مترسك خانگی خود را عوض كنید تا برای پرندگان عادی نشود.

استفاده از مترسک در مزارع و شالیزار

از دیگر روش های مبارزه با گنجشک در مزارع استفاده از مار و مارمولک های پلاستیکی روی درختان اطراف مزرعه و بستن آنها با بندو طناب به شاخه ها می باشد . پرندگان با مشاهده این حقه از نزدیك شدن به درختان خودداری می كنند.

گاهی گذاردن تله و کشیدن نخ هاي روي مزارع بـرنج موجـب تـرس و فـرار آن هـا می شود. به تازگی تورهایی نیز ساخته شده که می توان با کشیدن آن ها بر روي مزارع بـرنج تـا حدي آنرا از دستبرد گنجشک ها حفظ کرد. در هر دو طرف بوته ها پایه هایی را در نظر گرفته، و تور را روی آنها نصب نمایید. دقت داشته باشید كه بهتر است تور در فاصله ی نیم متری از گیاه قرار بگیرد تا به آن آسیب نرساند.

استفاده از مجسمه جغد و شاهین در مزرعه نیز میتواند روش موثری برای دور کردن پرندگان از مزرعه شما باشد .

ب-  گیاهان تله

کشت ارزان در کنار مزارع با توجه به علاقه اي که گنجشک ( Passr sp )  به ایـن دانـه دارد می تواند مفید باشد.

ج-  استفاده از سموم

سموم آربین نیز می تواند مفید باشد زیرا سمی است بسیار بد بو و گنجـشک از بوي بد آن ها دوري می کند. سم دیازینون نیز تا حدودی خاصیت دور کنندگی در پرندگان دارد .

دانلود فایل پی دی اف مقاله روش های دور کردن گنجشک از شالیزار در کانال تلگرام شرکت

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱۰۷ رای