بیماری پوسیدگی سیاه مو

علائم بیماری پوسیدگی سیاه مو :

در اواخر بهار لکه های متعدد گرد یا زاویه داربصورت پراکنده به رنگ قهوه ای مایل به قرمز اغلب در روی سطح برگ بین رگبرگ ها ایجاد می شود. لکه ها به تدریج بهم متصل شده و بصورت لکه های نامنظم درمی آیند. بسته به شدت بیماری از 2 تا بیش از 100 لکه می تواند روی برگ بوجود آید. به مرور مرکز لکه ها به رنگ قهوه ای مایل به زرد درآمده و با حاشیه سیاهی احاطه می شوند. درسطح لکه ها اندامهای زایشی قارچ ( پیکنیدیوم ها ) به صورت نقاط سیاهی به شکل حلقه نزدیک به حاشیه لکه های قهوه ای ایجاد می شود. فقط برگ های جوان در حال رشد به بیماری پوسیدگی سیاه انگور  آلوده می شوند.

بیماری قارچی پوسیدگی سیاه انگور

درست بعد از ریزش گلبرگ ها آلودگی میوه رخ می دهد . بیشتر عفونت ها زمانی روی می دهد که میوه ها به نصف اندازه واقعی خود رسیده باشند . روی میوه ها لکه هایی دایره ای شکل که در ابتدا سفید هستند بوجود می آید . به تدریج لکه ها با حاشیه ای قهوه ای احاطه می شوند . در این مرحله میوه هنوز سبز است .

لکه ها به سرعت رشد کرده و در طول 48 ساعت ممکن است نصف حبه را بپوشانند. در طول چند روز حبه ها سیاه، سخت و مومیایی می شوند. سطح میوه پژمرده را پیکنیدیوم های سیاه می پوشاند . روی شاخه ، پیچک، دمبرگ ، محور اصلی خوشه و رگبرگ ها لکه هایی فرورفته به رنگ بنفش مایل به سیاه ظاهر می شود که حاوی پیکنیدیوم های پراکنده هستند.

بیماری پوسیدگی سیاه انگور

عامل بیماری ، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

قارچ Guignardia bidwellii عامل بیماری پوسیدگی سیاه مو است. قارچ عامل پوسیدگی سیاه انگور روی شاخه، پیچک یا برگ های مو روی درخت یا روی زمین زمستان گذرانی می کند. میوه های مومیایی شده روی گیاه یا ریخته شده بر روی زمین منبع اصلی آلودگی در فصل بعد هستند. در هوای بارانی اسپورها از روی این میوه ها جداشده ، بوسیله باد روی برگ های جوان می نشینند. هنگام رطوبی بودن هوا، قارچ در تمام طول بهار و تابستان می تواند ایجاد عفونت کند . هوای گرم و مرطوب سرعت انتشار و رشد بیماری را بالا می برد.

چرخه زندگی قارچ Guignardia bidwellii

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی سیاه انگور :

 • کاشت ارقام مقاوم
 • کاشت موها در محلی که جریان هوا بخوبی برقرار بوده و نور خورشید بطور کامل بر روی گیاه بتابد
 • هرس به موقع برای ایجاد جریان هوای بهتر و رسیدن نورخورشید به تمام سطح گیاه
 • هدایت گیاه به صورتی که میوه ها با زمین تماس نداشته و خشک بمانند
 • بیل زدن خاک تاکستان به منظور دفن میوه های مومیایی شده و بقایای آلوده گیاهی روی زمین در اواخر زمستان
 • جمع آوری علف های هرز زیر گیاه به منظور پایین آمدن رطوبت و خشک ماندن محصول
 • در هرس زمستانه فقط تعدادی از شاخه های اصلی نگه داشته شده و مابقی از باغ خارج و منهدم شود

علایم بیماری پوسیدگی سیاه مو

سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

 • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار ابتدای باز شدن جوانه ها
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 درهزار هنگام رسیدن طول برگ های جوان به حدود 20 سانتیمتر
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 درهزار قبل از شکوفه دهی
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 درهزار بعد از شکوفه دهی
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 درهزار بعد از تشکیل میوه
 • تکرار سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار دوهفته بعد از نوبت قبل

بیماریهای انگور

دانلود فایل pdf مقاله پوسیدگی سیاه انگور در کانال تلگرام شرکت

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای