برچسب: کاکتوس

آفات و بیماریهای کاکتوس

آفات و بیماریهای کاکتوس

آفات و بیماریهای کاکتوس   شته : از اندام کاکتوس تغذیه کرده و با رشد وتولید مثل سریع باعث پوسیدن…
گیاهپزشکی
نکاتی مفید در نگهداری از کاکتوس

نکاتی مفید در نگهداری از کاکتوس

نکاتی مفید در نگهداری از کاکتوس ممکن است شما هنگام خرید یک کاکتوس جدید به چند مورد زیر هم نیاز…
مقاله آموزشی کشاورزی