برچسب: نماتد

متیل بروماید چیست؟

متیل بروماید و شرایط استفاده و نحوه ضدعفونی انبارها با آن برومومتان معمولا به عنوان متیل بروماید شناخته شده است،…
گیاهپزشکی