برچسب: مرکبات

کیفیت آب آبیاری مرکبات کرمان

کیفیت آب آبیاری مرکبات کرمان

کیفیت آب آبیاری مرکبات در کرمان مقدمه: جنوب استان کرمان (منطقه جیرفت و کهنوج) در حدود 50 هزار کیلومتر مربع…
باغبانی

تغذیه و کوددهی درختان مرکبات در کرمان

مدیریت تغذیه و کوددهی درختان مرکبات در کرمان   مقدمه جنوب استان کرمان (منطقه جیرفت و کهنوج) یکی از مناطق…
باغبانی
مهمترین ارقام مرکبات

ارقام مرکبات

در گذشته در پستی جداگانه به معرفی مهمترین ارقام مرکبات پرداختیم که میتوانید با مراجعه به آن با تعدادی از…
باغبانی