برچسب: مدیریت و کنترل بیماریهای انگور

بیماری پوسیدگی سیاه مو

بیماری پوسیدگی سیاه مو

بیماری پوسیدگی سیاه مو علائم بیماری پوسیدگی سیاه مو : در اواخر بهار لکه های متعدد گرد یا زاویه داربصورت…
گیاهپزشکی