برچسب: مبارزه با کرم ساقه خوار برنج

Chilo suppressalis Walker

کنترل غیر شیمیایی کرم ساقه خوار نواری برنج

کنترل غیر شیمیایی کرم ساقه خوار نواری برنج مقدمه کرم ساقه خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis Walker ) به عنوان…
گیاهپزشکی