صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'خرما'

اهمیت تغذیه برگی در بهبود عملکرد و کیفیت خرما

اهمیت تغذیه برگی در بهبود عملکرد و کیفیت خرما   مقدمه يكي از عوامل مهم در كـاهش عملكـرد و كيفيـت محصـولات مناطق خشك و نيمه خشـك از جملـه كشـور ايـران، پـائين بـودن كارايي جـذب عناصـر غـذايي توسـط گياهـان اسـت . نخـل خرمـا عمدتا در مناطق جنوبي كشور كشت مي شود كه به دليـل كـاهش رطوبت در قسمت سـطحي خـاك و نيـز آهكـي بـودن خـاك، بـا مشكل جذب عناصر غذايي موردادامه مطلب

error: Content is protected !!

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها