برچسب: بیماریهای خیار گلخانه ای

بیماری سفیدک داخلی خیار ( سفیدک دروغی یا سفیدک کرکی)

سفیدک داخلی خیار ( دروغی یا کرکی )

سفیدک داخلی خیار ( سفیدک دروغی یا سفیدک کرکی ) مقدمه : بیماری سفیدک داخلی خیار ( سفیدک دروغی یا…
گیاهپزشکی
کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای

کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای

دستورالعمل فنی مدیریت تلفیقی و کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای پایش و ردیابی:   50 عدد کارت…
گیاهپزشکی