برچسب: بیماریهای برنج

دستورالعمل اجرایی نحوه ضدعفونی کردن بذر برنج و سم مناسب آن

ضدعفونی بذر برنج (روش و سم مناسب)

دستورالعمل اجرایی نحوه ضدعفونی کردن بذر برنج و سم مناسب آن اهمیت بیماری های بذرزاد برنج تهیه خزانه برنج و…
گیاهپزشکی
بیماری پوسیدگی طوقه برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج مقدمه بیماری پوسیدگی طوقه برنج یک بیماری بذر زاد است و بطور گسترده در برنجکاریهای مناطق…
گیاهپزشکی
بیماری نوار قرمز برنج - Red Stripe in Rice

بیماری نوار قرمز برنج – Red Stripe in Rice

بیماری نوار قرمز برنج –  Red Stripe in Rice   بیماري نوار قرمز بیماری است که در سالهاي اخیر در…
گیاهپزشکی