برچسب: اصول کوددهی در مرکبات

علایم کمبود عناصر ریزمغذی در مرکبات

علایم کمبود عناصر ریزمغذی در مرکبات

علایم کمبود عناصر ریزمغذی در مرکبات مرکبات به کودهای اصلی و به مقدار کافی کودهای ثانویه و فرعی نیازمندند. کمبود…
باغبانی