شماره پشتیبانی سایت فارمر شاپ

صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آفات خیار گلخانه ای'

کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای

دستورالعمل فنی مدیریت تلفیقی و کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای پایش و ردیابی:   50 عدد کارت چسبناك ( 25 عدد کارت زرد و 25 عدد کارت آبی) در هکتار در شروع کشت جهت ردیابی مگس سفید و تریپس نصب نمایید. اضافه نمودن لورم- تی آر (جلب کننده تریپس) به کارتهاي چسبناك، کارائی آن را در جهت جلب تریپس افزایش میدهد. تعداد تریپس و مگس سفید حداقلادامه مطلب

error: Content is protected !!
پشتیبانی فارمر شاپ