برچسب: آفات برنج

روش های مبارزه با گنجشک در مزارع

روش های مبارزه با گنجشک در مزارع

مقاله آموزشی کشاورزی
کنه برنج ( Tetranychus harti )

کنه برنج ( Tetranychus harti )

گیاهپزشکی