شماره پشتیبانی سایت فارمر شاپ

صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آفات انار'

آفات و بیماریهای انار

آفات و بیماریهای انار     کرم گلوگاه انار شته سبز انار سوسک چوبخوار درختان انار کنه هاي انار نماتد مولد غده ریشه درختان انار پوسیدگی و ترشیدگی میوه ، طوقه و ریشه کرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae zaller کرمی به طول 21 میلیمتر که در پشت بدن آن موهاي کم رنگی قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاي سینه و پنج جفت پا در حلقه هاي شکمیادامه مطلب

error: Content is protected !!
پشتیبانی فارمر شاپ