شماره پشتیبانی سایت فارمر شاپ

صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آب دادن به گلها در زمان مسافرت'

مراقبت از گیاهان آپارتمانی در هنگام مسافرت

مراقبت از گیاهان آپارتمانی در هنگام مسافرت   هر ساله هنگام تعطیالت و مسافرت ها خانواده هایی که در فضای داخل خانه شان تعدادی گیاه آپارتمانی را پرورش می دهند ،همواره دل نگران آبیاری آنها می شوند. برخی مسئولیت آبیاری را به همسایه و یا فامیل خود می سپارند ولی بعضی دیگر که چنین امکانی را ندارند، به هنگام برگشتن با گیاهانی پژمرده روبه رو می شوند.    در صورتیادامه مطلب

error: Content is protected !!
پشتیبانی فارمر شاپ