معرفی شرکت سیفو (چیفو – CIFO)

سیفو (چیفو) یکی از شرکت های تولید کننده کود در ایتالیا است. از سال 1965 ، سیفو کود و سموم دفع آفات را برای بخش های باغبانی و کشاورزی تولید می کند و آنها را در ایتالیا و خارج از کشور می فروشد. ساختار و شالوده فعلی شرکت چيفو نشانگر شاخصه های یک شرکت پویا و فعال است که توانایی شگرفی در زمینه ارائه فرمولهای متنوعی از کودهای مایع، کودهای پودری، ریز مغذی ها، کلات های آهن، فعال کننده های غذایی، خیس کننده ها، محرک های ریشه زایی و مواد جلوگیری کننده از ریزش میوه دارد. همچنین طیف وسیعی از محصولات ارگانیک برای تأمین نیازهای حرفه ای کشاورزان ارگانیک ، و طیف گسترده ای از محصولات خاص برای سایر موارد مراقبت و محافظت از برداشت نیز جز سبد تولیدات این شرکت محسوب می شود . شرکت سیفو (CIFO) در رأس تولید کنندگان محصولات مختلف در زمینه دست یابی به کشاورزی ارگانیک می باشد. تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت محصولات و تجارب مختلف به این تولید کننده این امکان را می دهد که بیش از پیش در زمینه نهاده های کشاورزی شناخته شود.

بخش تحقیقات و توسعه شرکت سیفو (چیفو – chifo)

آزمایشگاه های مجهز و تیم های تحقیقاتی مجرب امکان تحقیق و مطالعه در زمینه تهیه و تولید فرمولاسیون های جدید و شناخت نیازهای کشاورزی را فراهم می کنند. کیفیت محصولات Cifo در آزمایشگاه های آن زنده می شود ، جایی که یک تیم تحقیقاتی واجد شرایط ، فرمول های جدیدی را تولید می کند ، در عین حال فرمول های موجود را بررسی ، بهبود و نظارت می کند. آزمایشگاه ها و بخش های تحقیقاتی این شرکت برای فعالیت آن ها بسیار مهم هستند ، زیرا از طریق تجزیه و تحلیل مواد اولیه مورد استفاده و همچنین محصولات نیمه تمام و نهایی ، سهم اساسی در کنترل کیفیت در کل فرآیند تولید دارند.