شماره پشتیبانی سایت فارمر شاپ

تصویرنامشناسهقیمتخرید
کود نیترات پتاسیم فیتومکس469200,000 تومان

200,000 تومانخرید

سم مگس کش سمیار46834,000 تومان

34,000 تومانخرید

کود داتیس ریچ فرت هیومیک اسید پودری46748,000 تومان

48,000 تومانخرید

کود سی فول آمینو زینک46638,000 تومان

38,000 تومانخرید

علف کش اگزادیازون (رونستار)46590,000 تومان ناموجود
کود فورنوترینت های ازت46490,000 تومان 80,000 تومان

90,000 تومان 80,000 تومانخرید

کود فورنوترینت های فسفر46380,000 تومان

80,000 تومانخرید

کود نیو داتیس آل (New Datis All)46260,000 تومان220,000 تومان انتخاب گزینه ها
قارچ کش تیوفانات متیل (توپسین ام)46158,000 تومان انتخاب گزینه ها
موش کش پلت ضربه (برادیفاکوم)4606,000 تومان

6,000 تومانخرید

کود کینگ همی (Kinghami)459100,000 تومان 90,000 تومان

100,000 تومان 90,000 تومانخرید

حشره کش خانگی ضربه 3 سمیران45819,000 تومان

19,000 تومانخرید

قارچ کش تریکومیکس اچ وی (Trichomix HV)457115,000 تومان

115,000 تومانخرید

بذر شنبلیله (Fenugreek seed)4563,000 تومان

3,000 تومانخرید

تخم جعفری بذر طلایی رویان (Parsley seed)4553,000 تومان

3,000 تومانخرید

کود FERTINOX 0-0-51 بنیز تجهیز454150,000 تومان ناموجود
کود فرتینوکس 44-4-10 (FERTINOX)453200,000 تومان ناموجود
کود فرتینوکس 30-8-18 بنیز تجهیز452200,000 تومان ناموجود
حشره کش مالاتیون (Malathion)45165,000 تومان ناموجود
حشره کش هگزافلومورون (کنسالت)45075,000 تومان ناموجود
کود فرتینوکس 20-20-20 بنیز تجهیز449200,000 تومان ناموجود
کود فرتینوکس 10-50-10 (FERTINOX)448200,000 تومان ناموجود
کود پروتینت کوپر پلاس (Cupper Plus)447

تماس بگیرید

ناموجود
کود پرومیکس آهن (promix Fe 11)446155,000 تومان

155,000 تومانخرید

کود پروتینت کوپر جی (Protient Cupper G)445136,000 تومان

136,000 تومانخرید

کود پلی فوس (پروپلی ان) (POLYPHOS)44475,000 تومان ناموجود
کود پروتینت آبومیکس (Protient ABUMIX)44358,000 تومان

58,000 تومانخرید

کود سیمبیو کمبی پروفرت (Symbio combi)442160,000 تومان

160,000 تومانخرید

کود برونه پروفرت (BORONE)44150,000 تومان ناموجود
کود پروتینت کمبی پلاس 2 پروفرت440102,000 تومان

102,000 تومانخرید

کود ایزابیون سینجنتا (Isabion)439160,000 تومان 143,000 تومان

160,000 تومان 143,000 تومانخرید

کود ناتور آمین روی و منگنز دایمسا اسپانیا43879,000 تومان ناموجود
کود ناتورسل اکسپرس دایمسا (Natursal Express)43750,000 تومان ناموجود
کود 10-10-32 یوروسالیدز هلند436290,000 تومان ناموجود
قارچ کش اکورد (پروکلراز منگنز کلراید)(Accord)43575,000 تومان ناموجود
کود 35-5-15 یوروسالیدز هلند434285,000 تومان ناموجود
کود 20-20-20 یوروسالیدز هلند433280,000 تومان ناموجود
کود 10-53-10 یوروسالیدز هلند432250,000 تومان ناموجود
کود آهن فروسترون اسپانیا (Ferrostrene)431200,000 تومان 185,000 تومان

200,000 تومان 185,000 تومانخرید

علف کش ویکیلیس اگروبست (Wikilis)430250,000 تومان ناموجود
بذر ذرت هیبرید میامی سینجنتا (MIAMI)429300,000 تومان ناموجود
بذر ذرت هیبرید زوآن سینجنتا (ZOAN)428300,000 تومان ناموجود
ضدعفونی کننده بذر کروزر (Cruiser)427180,000 تومان850,000 تومان ناموجود
بذر ذرت هیبرید رزرو (RESERVE)426300,000 تومان ناموجود
بذر ذرت هیبرید اینووه (Inove)425300,000 تومان ناموجود
بذر هیبرید ذرت دراخما (DRACMA)424300,000 تومان ناموجود
علف کش فوزیلید فورته (Fusilade Forte)423150,000 تومان ناموجود
علف کش دیالن سوپر (Dialen Super)422150,000 تومان ناموجود
قارچ کش تیوویت جت (Thiovit jet) سینجنتا421150,000 تومان ناموجود
قارچ کش یونیفرم (Uniform) سینجنتا420140,000 تومان ناموجود
نماتد کش ترویگو (Tervigo) سینجنتا419180,000 تومان ناموجود
حشره کش پروکلیم فیت (Proclaim Fit)418120,000 تومان ناموجود
قارچ کش ارتیوا تاپ (Ortiva Top) سینجنتا417150,000 تومان ناموجود
قارچ کش آرتیا (Artea) سینجنتا416150,000 تومان ناموجود
قارچ کش داکونیل (Daconil) سینجنتا415150,000 تومان ناموجود
حشره کش اگریفلکس (Agri Flex) سینجنتا414190,000 تومان ناموجود
حشره کش چس (Chess)413150,000 تومان ناموجود
حشره کش آکتارا (Actara) سینجنتا412190,000 تومان ناموجود
حشره کش مموری (Memory) سینجنتا411180,000 تومان ناموجود
حشره کش ایمونیت (imunit)410150,000 تومان ناموجود
علف کش سوپر پاور (کلتودیم)40985,000 تومان ناموجود
کود فولیامل بر (Foliamel Bor)40885,000 تومان ناموجود
کود فولیامل پتاسیم (Foliamel K)407100,000 تومان ناموجود
کود اکوسول (Ekosol) اکین تاریم406120,000 تومان ناموجود
کود سولوپتاس super sop 53405140,000 تومان ناموجود
کود اسید هیومیک آپاچی مایع ( APACHE )40450,000 تومان175,000 تومان انتخاب گزینه ها
حشره کش اسپینوساد (اسپانسر)4032,500,000 تومان

2,500,000 تومانخرید

هورمون پیکس (pix) شرکت BASF آلمان402270,000 تومان

270,000 تومانخرید

کنه کش دانی سارابا (DANISARABA)401120,000 تومان ناموجود
کود هیومیک پتاس فولویک ایندوگلف40065,000 تومان

65,000 تومانخرید

کود فیتومکس ( سیلیکات پتاسیم مایع )39941,000 تومان

41,000 تومانخرید

کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه398187,000 تومان

187,000 تومانخرید

علف کش بن سولفورون متیل ( لونداکس )39743,000 تومان

43,000 تومانخرید

کود مونو پتاسیم فسفات پسکو (PESCO)396370,000 تومان 350,000 تومان

370,000 تومان 350,000 تومانخرید

کود 15-30-15 زیگلر آلمان395300,000 تومان ناموجود
کود 10-52-10 زیگلر آلمان39430,000 تومان300,000 تومان ناموجود
کود 36-12-12 زیگلر آلمان39330,000 تومان300,000 تومان ناموجود
کود 30-20-10 زیگلر آلمان392300,000 تومان ناموجود
علف کش نومینی (Nominee)39160,000 تومان ناموجود
قارچ کش الیت (فوزتیل آلومینیوم)390135,000 تومان

135,000 تومانخرید

کود کامل 30-5-15 زیگلر آلمان389300,000 تومان ناموجود
کود سولفات پتاسیم زیگلر آلمان388100,000 تومان ناموجود
کود مونو آمونیوم فسفات زیگلر آلمان387120,000 تومان ناموجود
کود مونو پتاسیم فسفات زیگلر آلمان386120,000 تومان ناموجود
کود عصاره جلبک دریایی زیگلر آلمان38555,000 تومان ناموجود
کود پتاسیم هیومات زیگلر (Potassium Humate)38465,000 تومان ناموجود
کود آهن زیگلر آلمان 6%383120,000 تومان ناموجود
کود تکنو کل آمینو پتاسیم اگری تکنو38265,000 تومان ناموجود
حشره کش بیولوژیک بایولپ (BIOLAP)38165,000 تومان70,000 تومان ناموجود
کود پتاسیم فسفیت یوروسالیدز38070,000 تومان ناموجود
کود تکامین بریکس (Tecamin Brix)37965,000 تومان ناموجود
کود تکامین فلاور (Tecamin Flower)37865,000 تومان ناموجود
کود پتاسیم هیومات گرومکس (Grow Max)37745,000 تومان169,500 تومان انتخاب گزینه ها
حشره کش کاراته زئون (Karate Zeon)37690,000 تومان 81,500 تومان ناموجود
کود تکامین آلگا (Tecamin Algae)37570,000 تومان ناموجود
کود فرتی گرین فولیار (Fertigrain Foliar)37470,000 تومان ناموجود
کود تکامین مکس (Tecamin Max)37380,000 تومان ناموجود
کود تکنو کل آمینو روی اگری تکنو37280,000 تومان ناموجود
کود فورس 4 ال (FORCE 4 L)37175,000 تومان ناموجود
کود جنیوس پی کی (GENIUS PK)370100,000 تومان ناموجود
کود ریشه زایی تکامین رایز (TECAMIN RAIZ)36970,000 تومان ناموجود
حشره کش افوریا (Eforia)368200,000 تومان ناموجود
حشره کش سومی پلئو (SUMIPLEO) (پیریدالیل)367100,000 تومان ناموجود
قارچ کش تاچیگارن (TACHIGAREN) (هایمکسازول)366100,000 تومان ناموجود
حشره کش اپلاود (APPLAUD) (بوپروفزین)365100,000 تومان ناموجود
حشره کش تریگارد (Trigard)364100,000 تومان ناموجود
قارچ کش بلکیوت (BELKUTE)363100,000 تومان ناموجود
قارچ کش آمیستار اکسترا (Amistar xtra)36290,000 تومان ناموجود
کود فروت ست فرمولایف (FRUIT SET FERMOLIFE)36162,000 تومان ناموجود
علف کش آکسیال سینجنتا (Axial)360110,000 تومان ناموجود
کود فوس پرو گرومور (PHOS PRO)359105,000 تومان ناموجود
حشره کش فوزالون (زولون)(PHOSALONE)35895,000 تومان انتخاب گزینه ها
قارچ کش سیگنوم (پیراکلواستروبین+بوسکالید)357150,000 تومان ناموجود
مویان مزرعه (افزایش دهنده اثر سم و کود)35611,500 تومان ناموجود
کود فایو اند آپ ایتال پولینا ایتالیا35580,000 تومان 70,000 تومان

80,000 تومان 70,000 تومانخرید

علف کش تراکسوس (TRAXOS)354215,000 تومان 200,000 تومان انتخاب گزینه ها
کود سی گرو گرومور آمریکا (Sea Grow)353100,000 تومان ناموجود
قارچ کش دودین ( قارچکش ملپرکس )35275,000 تومان

75,000 تومانخرید

کود سیتروس گرومور آمریکا (CITRUS)35170,000 تومان ناموجود
کود فوگو 80 گرومور آمریکا350100,000 تومان ناموجود
علف کش فنوکساپروپ پی اتیل (پوماسوپر)34977,500 تومان

77,500 تومانخرید

کود فسفات آمونیوم گرومور آمریکا348100,000 تومان ناموجود
کود فروت ست + آمینو اسید گرومور347100,000 تومان ناموجود
علف کش لینتور ( Lintur )34670,000 تومان435,000 تومان ناموجود
علف کش دوپلوسان سوپر (Duplosan Super)34560,000 تومان ناموجود
حشره کش استارکل (starkle) – دینوتفوران (Dinotefuran)344110,000 تومان ناموجود
کود اسید هیومیک مایع گرومور آمریکا343268,000 تومان ناموجود
بذر هندوانه کریمسون سوئیت آتلانتیس هلند342300,000 تومان ناموجود
بذر خیار سوپر گرین هیبرید F1 آتلانتیس341200,000 تومان ناموجود
حشره کش پریمیکارب ( پریمور )34082,000 تومان

82,000 تومانخرید

بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون (Ergon Mobil)339550,000 تومان ناموجود
کود الکسین ( ALEXIN 95 PS )338100,000 تومان ناموجود
قارچ کش تری دمورف ( کالیکسین )337106,000 تومان ناموجود
علف کش فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت ( بتانال پروگرس )336117,000 تومان انتخاب گزینه ها
علف کش اکسی فلورفن ( oxyfluorfen ) – گل ( Goal )33595,000 تومان انتخاب گزینه ها
کنه کش کلوفنتزین ( Clofentezine ) – آپولو ( Apollo )33478,000 تومان انتخاب گزینه ها
حشره کش پرمترین ( آمبوش – کوپکس )33363,000 تومان انتخاب گزینه ها
سمپاش توربولاینر زراعی پشت تراکتوری(توربین دار سوار شونده)33244,820,000 تومان

44,820,000 تومانخرید

سمپاش توربین دار زراعی پشت تراکتوری ( توربولاینر )33161,500,000 تومان

61,500,000 تومانخرید

سمپاش بوم دار پشت تراکتوری3309,800,000 تومان9,950,000 تومان انتخاب گزینه ها
علف کش بوكتریل یونیورسال ( buctril universal )329110,000 تومان500,000 تومان ناموجود
کود مرغی گلدن هن ( Golden Hen )32850,000 تومان ناموجود
قارچ کش کولیس (بوسکالید+کروزکسیم متیل) – Collis327155,000 تومان ناموجود
حشره کش دسیس اکسپرت ( Decis Expert )326100,000 تومان230,000 تومان ناموجود
علفکش آلیون ( Alion ) – ایندازیفلام325385,000 تومان 368,000 تومان ناموجود
قارچ کش لونا ( Luna )324120,000 تومان2,300,000 تومان ناموجود
کود کلات آهن گرومور آمریکا323215,000 تومان 200,000 تومان ناموجود
گاوآهن گلدونی 3 خیش3225,500,000 تومان ناموجود
گاوآهن 4 خیش ارتشی3216,500,000 تومان ناموجود
دوربین داهوا مدل HAC-HFW2231RP-Z-IRE63201,320,000 تومان

1,320,000 تومانخرید

گاوآهن دو طرفه ۳ خیش ۱۲ اینچ هیدرولیکی31910,000,000 تومان ناموجود
گاوآهن سفید 3 خیش3185,000,000 تومان ناموجود
خاکورز دیم کویلی ۹ شنک مدل TAP-TD903177,000,000 تومان ناموجود
کود سوپرمیکس 20-20-20 ( Supermix 20-20-20 )316110,000 تومان ناموجود
کود سوپرمیکس ۰-۵۲-۱۴ ( Supermix 14-52-0 )315140,000 تومان ناموجود
کود سوپرمیکس 36-12-12 ( Supermix 12-12-36 )314125,000 تومان ناموجود
كود فيزوفرتی ۱۰-۵۲-۱۰ ( Fizzoferty 10-52-10 )313120,000 تومان ناموجود
کود چالکود فلوریش312182,000 تومان ناموجود
کود آهن REVIVE ایتال پولینا31182,000 تومان350,000 تومان ناموجود
کود میکرو مکس دایموند گرو آمریکا31088,000 تومان1,875,000 تومان ناموجود
ترکیب بردو ( Bordoaux )30913,000 تومان85,000 تومان انتخاب گزینه ها
کود مایع رشد مخصوص مرکبات شیمی کرد30875,000 تومان ناموجود
کود مایع میکرو مرکب رشد شیمی کرد30725,000 تومان ناموجود
کود کلات مایع منگنز رشد30630,000 تومان ناموجود
کود پتاس محلول رشد شیمی کرد30517,000 تومان ناموجود
کود اسید هیومیک ( BioHumic )30477,000 تومان233,000 تومان انتخاب گزینه ها
کود آمینون فورت ( Aminon Forte )30365,000 تومان ناموجود
کود آمینون مار ( Aminon Mar )302127,000 تومان ناموجود
کود بیوکسی میکس ( Bioxy Mix )30165,000 تومان ناموجود
کود فسفات مایع فلوریش30030,000 تومان ناموجود
کود پتاسیم مایع فلوریش29940,000 تومان ناموجود
کود فعال کننده گل دهی بالانس ( Balance )298150,000 تومان ناموجود
محرک رشدی اپتیمار ( Optimar )297100,000 تومان ناموجود
نماتد کش ولوم پرایم ( Velum prime )296900,000 تومان 850,000 تومان ناموجود
حشره کش لوفوکس ( Lufox )29585,000 تومان ناموجود
کود 52-0-0 فرمولایف29470,000 تومان170,000 تومان ناموجود
قارچ کش تبوکونازول ( Tebuconazole )29315,000 تومان15,500 تومان انتخاب گزینه ها
کود 52-0-0 تریگکاس یونان29268,000 تومان ناموجود
بذر شلغم بونانزا ( BONANZA )29183,000 تومان ناموجود
بذر شلغم ویکیما ( VIKIMA )29047,000 تومان 42,500 تومان ناموجود
کود پلنت گارد ( PLANT GUARD )28950,000 تومان ناموجود
کود ارت بوست (Earth Boost )28870,000 تومان ناموجود
کود سولفات آمونیوم مایکرو اسپور ایتالیا287150,000 تومان ناموجود
حشره کش دسیس بایر آلمان ( Decis )28665,000 تومان ناموجود
مه پاش برقی Turbo ULV ( دستگاه فوگر )28512,800,000 تومان ناموجود
دستگاه فوگر ( مه پاش حرارتی )28412,200,000 تومان13,200,000 تومان ناموجود
حشره کش میمیک ( تبوفنوزاید )28385,000 تومان ناموجود
کود مونو آمونیوم فسفات فرمولایف282100,000 تومان225,000 تومان ناموجود
کود زایشی 36-12-12 فرمولایف281140,000 تومان ناموجود
کود 20-20-20 فرمولایف280300,000 تومان 270,000 تومان ناموجود
موش کش گندمی هلاک27912,000 تومان

12,000 تومانخرید

موش کش پفکی هلاک27810,500 تومان

10,500 تومانخرید

موش کش شکلاتی هلاک2777,800 تومان

7,800 تومانخرید

موش کش طعمه پلت هلاک27610,500 تومان

10,500 تومانخرید

علفکش هالوکسی فوپ آر متیل (گالانت سوپر)27540,000 تومان78,000 تومان انتخاب گزینه ها
علفکش گلایفوزیت ( رانداپ )27441,000 تومان ناموجود
کود عصاره جلبک دریایی ویگوروت ( Vigoroot )27398,000 تومان 90,000 تومان

98,000 تومان 90,000 تومانخرید

قارچکش پروفایلر ( PROFILER )272145,000 تومان 130,000 تومان ناموجود
کود اوره فسفات اورسول ( 0-44-17 )271115,000 تومان 105,000 تومان ناموجود
کود میکرو آمینومیکس گرومور امریکا270150,000 تومان 120,000 تومان ناموجود
حشره کش سیوانتو ( SIVANTO )269315,000 تومان 295,000 تومان ناموجود
حشره کش و کنه کش ابرون ( اسپیرومسیفن )268425,000 تومان1,600,000 تومان ناموجود
علفکش کانسیل اکتیو ( COUNCIL ACTIV )267285,000 تومان 270,000 تومان ناموجود
علف کش سولفوسولفورون ( آپیروس )266120,000 تومان ناموجود
حشره کش استامی پراید ( موسپیلان )26533,000 تومان102,000 تومان انتخاب گزینه ها
قارچ کش پروپیکونازول ( قارچکش تیلت )26425,000 تومان ناموجود
علفکش تری بنورون متیل ( گرانستار )26324,000 تومان ناموجود
کود تریدکورپ منگنز اسپانیا ( Tradecorp Mn )26265,000 تومان307,000 تومان ناموجود
کود تریدکورپ روی اسپانیا ( tradecorp Zn )26164,500 تومان307,000 تومان ناموجود
کود تریدکورپ روتر آ-آ اسپانیا ( ruter AA )26035,000 تومان147,000 تومان ناموجود
کود تریدکورپ آهن اسپانیا ( tradecorp Fe )25967,500 تومان322,000 تومان ناموجود
کود اولترافررو تریدکورپ اسپانیا ( ultraferro )25870,000 تومان340,000 تومان ناموجود
سمپاش پشتی 9 لیتری اکتیو25770,000 تومان 53,000 تومان ناموجود
سمپاش دستی 2 لیتری اکتیو25625,000 تومان 18,000 تومان ناموجود
علف کش کلودینافوپ پروپارژیل ( علفکش تاپیک )25590,000 تومان انتخاب گزینه ها
کود مایع رشد مخصوص هندوانه , خربزه و طالبی25412,500 تومان61,000 تومان ناموجود
کود مایع رشد مخصوص پیاز25312,500 تومان61,000 تومان ناموجود
کود مایع فروت ست رشد ( Fruit Set )25238,000 تومان145,000 تومان انتخاب گزینه ها
کود کلات منیزیم مایع و جامد فلوریش25120,000 تومان31,500 تومان ناموجود
کود میکرو میکس جامد و مایع فلوریش25034,000 تومان40,000 تومان ناموجود
کود مایع کلبر فلوریش , Flourish CalBor24927,500 تومان ناموجود
کود مایع رشد مخصوص خیار و گوجه فرنگی24812,500 تومان61,000 تومان ناموجود
کود مایع رشد مخصوص کلزا24761,000 تومان ناموجود
کود مایع رشد مخصوص برنج24612,500 تومان ناموجود
کود مایع رشد مخصوص سیب زمینی24512,500 تومان61,000 تومان ناموجود
سمپاش پشتی 20 لیتری اکتیو244100,000 تومان 85,000 تومان ناموجود
خاکورز مرکب مدل پیلری2434,000,000 تومان5,000,000 تومان ناموجود
سمپاش 18 لیتری شارژی کنزاکس242138,000 تومان ناموجود
کود کلان پتاسیم , Chelan K24155,000 تومان ناموجود
کود اف اوی کلسیم , F Away Ca24040,000 تومان ناموجود
کود کلان کی اس , Chelan Ks23940,000 تومان ناموجود
کود کا بر , Ca Bor23848,000 تومان ناموجود
کود کامل تعادلی 13-13-1323735,000 تومان ناموجود
کود کامل تعادلی 21-21-2123650,000 تومان ناموجود
کود باد استوریج , Bud Storage23563,000 تومان ناموجود
کود کلان سول , Chelan sol234175,000 تومان ناموجود
کود مایع رشد مخصوص گندم و جو23314,000 تومان64,000 تومان ناموجود
کود مایع رشد مخصوص یونجه23212,500 تومان61,000 تومان ناموجود
کود کلات میکرو کمبی فلوریش , Flourish Combi23186,000 تومان ناموجود
کود آمینو پلاس فلوریش , Flourish Aminoplus23032,500 تومان

32,500 تومانخرید

کود فلوریش کلات آهن غنی شده با روی22977,000 تومان 75,000 تومان

77,000 تومان 75,000 تومانخرید

کود هیومیکس مایع و جامد فلوریش22828,000 تومان ناموجود
قارچ کش رانمن , Ranman22785,000 تومان ناموجود
کود کلات آهن مایع و جامد فلوریش22625,000 تومان ناموجود
کود کامل Flourish NPK 20-20-2022521,000 تومان190,000 تومان ناموجود
کود مایع مخصوص درختان پسته22464,000 تومان

64,000 تومانخرید

حشره کش پروتئوس , Proteus223145,000 تومان ناموجود
علفکش آتلانتیس او دی , ATLANTIS OD222148,000 تومان 139,000 تومان ناموجود
حشره کش آتابرون , Atabron22140,000 تومان ناموجود
پکیج کود فلوریش مزارع , Flourish farm package220240,000 تومان 215,000 تومان ناموجود
قارچکش لاماردور , lamardor219160,000 تومان 150,000 تومان ناموجود
کود سولفوپتاس فلوریش , Flourish Sulfopotash218120,000 تومان ناموجود
حشره کش بیسکایا ( Biscaya )217145,000 تومان ناموجود
علف کش اتللو ( Othello)216148,000 تومان 139,000 تومان ناموجود
قارچکش فالکن , Falcon215163,000 تومان 159,000 تومان ناموجود
قارچکش فلینت ( تریفلوکسی استروبین )214122,000 تومان540,000 تومان ناموجود
قارچکش اینفینیتو infinito213145,000 تومان 143,000 تومان ناموجود
علف کش مایستر ( maister )212145,000 تومان ناموجود
پرویکور انرژی ( previcur energy )211164,000 تومان ناموجود
حشره کش و کنه کش انویدور ( Envidor ) , اسپیرودیکلوفن210285,000 تومان 272,000 تومان ناموجود
قارچ کش بنومیل ( BENOMYL )209

تماس بگیرید

ناموجود
قارچ کش پنکونازول (penconazole)208

تماس بگیرید

ناموجود
کود سیلیکوپاد ( SILIKOPAD )207

تماس بگیرید

ناموجود
متالدهید ( metaldehyde )206

تماس بگیرید

ناموجود
کود مایع رشد مخصوص ذرت Corn20561,000 تومان ناموجود
کود اختصاصی سیب زمینی فلوریش204210,000 تومان 205,000 تومان ناموجود
دروگر پشت تراکتوری گندم چین و بافه بند20322,000,000 تومان ناموجود
پکیج اختصاصی برنج Flourish Fertilizer Package For Rice202210,000 تومان 205,000 تومان ناموجود
پکیج اختصاصی سبزی و صیفی فلوریش201210,000 تومان 205,000 تومان ناموجود
پکیج فلوریش گندم و جو آبی و دیم200210,000 تومان 205,000 تومان ناموجود
کود پکیج اختصاصی چغندر قند Flourish Sugar Beet Package199210,000 تومان 205,000 تومان ناموجود
کود کلات منگنز جامد Flourish Mn 919832,000 تومان ناموجود
کود کلات منیزیوم جامد Flourish mg 1119731,500 تومان ناموجود
Flourish NPK 15-5-3019415,500 تومان121,000 تومان ناموجود
Flourish NPK 12-12-3619216,000 تومان124,000 تومان ناموجود
کود مایع بر Flourish B191

تماس بگیرید

ناموجود
Flourish NP 18-44190130,000 تومان ناموجود
حشره کش کالیپسو calypso189145,000 تومان ناموجود
کود پودری NPK188

تماس بگیرید

ناموجود
خاکورز حفاظتی مرکب Cultimer X187

تماس بگیرید

ناموجود
کود نیچر کا اس Nature KS18647,000 تومان ناموجود
Power Fe ( کود پاور اف ای )18586,000 تومان ناموجود
Microcare ( کود میکروکر )18470,000 تومان ناموجود
کود بوزین Bozin183

تماس بگیرید

ناموجود
حشره کش موونتو Movento182300,000 تومان 285,000 تومان ناموجود
کود کلان سوپر Chelan Super18151,000 تومان ناموجود
Viro Stop ( کود ویرو استاپ )180

تماس بگیرید

ناموجود
کود فلورا زینک ( Florazinc )179

تماس بگیرید

ناموجود
کود مومنتوم ( Momentum )178

تماس بگیرید

ناموجود
کود سویل انرژی Soil energy17735,000 تومان ناموجود
Force ( کود فورس )17654,000 تومان ناموجود
سمپاش توربینی باغی اتومایزر175

تماس بگیرید

ناموجود
کود هوموس اس Humus s17458,500 تومان ناموجود
کود ای ای ویت Aa Vit17364,000 تومان ناموجود
کود کمبی فست ( Combi fast )172

تماس بگیرید

ناموجود
کود N EXTRA هورتیلند هلند171

تماس بگیرید

ناموجود
کود Neosol ( نئوسول )170

تماس بگیرید

ناموجود
کود آمینو بی تی ( Amino BT )169115,000 تومان ناموجود
کود ای ای 40 ( Aa 40 )16860,000 تومان ناموجود
کود اف اوی ( F Away )16765,000 تومان ناموجود
کود کلان مس ( Chelan Cu )16664,000 تومان ناموجود
کود کلان کلسیم ( Chelan Ca )16551,000 تومان ناموجود
کود کلان کپ ( Chelan cap )16460,000 تومان ناموجود
کود هایپر فوس 570 ( Hyper phos 570 )16363,000 تومان ناموجود
کود هوموس ال ( Humus L )162

تماس بگیرید

ناموجود
کود کیو 60 ( Q60 )16162,000 تومان ناموجود
کود سیلین کا ( Silene K )16050,000 تومان ناموجود
کود رایزو اکتیو ( Rhizo active )15959,000 تومان ناموجود
کود پرو گرو ( Pro grow )15865,000 تومان ناموجود
کود پرو شوگر ( Pro Sugar )15765,000 تومان ناموجود
کود Elfer Vegetables15627,000 تومان ناموجود
( Elfer Biofol K ( 12-10-3015594,000 تومان ناموجود
کود Elfer Fosfifol K15449,000 تومان ناموجود
کود Elfer K Soap15347,000 تومان ناموجود
قارچ کش ناتیوو ( NATIVO )152100,000 تومان ناموجود
کود Elfer biofol 8-8-815121,000 تومان ناموجود
کود جلبک دریایی Elfer algae15051,000 تومان ناموجود
کود آهن Biofer 6%149

تماس بگیرید

ناموجود
Elfer Biosoil14824,000 تومان ناموجود
Elfer fulvate Zn147

تماس بگیرید

ناموجود
Elfer nema14665,000 تومان ناموجود
Elfer 10-48-8145100,000 تومان ناموجود
Elfer 0-0-5214475,000 تومان ناموجود
بایوکلسیم ( BioCal )143

تماس بگیرید

ناموجود
بایوویت ( BioVit )142

تماس بگیرید

ناموجود
کراپ کاندیشنر ( Crop Conditioner )141

تماس بگیرید

ناموجود
پتاش پلاس ( PotashPlus )140

تماس بگیرید

ناموجود
پروپارژیت ( اومایت )139

تماس بگیرید

ناموجود
کود 20 – 20 – 20 گرومور آمریکا138200,000 تومان700,000 تومان ناموجود
اکسی کلرور مس ( کوپراکسی کلراید )13753,000 تومان65,000 تومان انتخاب گزینه ها
تری سیکلازول ( بیم )136

تماس بگیرید

ناموجود
ایمازتاپیر ( Imazethapyr )134

تماس بگیرید

ناموجود
پاراکوات ( گراماکسون )13548,000 تومان ناموجود
بوتاکلر ( ماچتی )( Machete , Butachlor )13333,000 تومان41,000 تومان انتخاب گزینه ها
ساقه خرد کن چند منظوره132

تماس بگیرید

ناموجود
تراکتور ۲۸۵ جفت دیفرانسیل ساخت 138838,000,000 تومان ناموجود
رتیواتور زراعی ( Rotocultivator )131

تماس بگیرید

ناموجود
اولتراسول MAP130

تماس بگیرید

ناموجود
کراپ اس او پی ( سولفات پتاسیم )129

تماس بگیرید

ناموجود
اولتراسول اس او پی ( سولفات پتاسیم )128171,000 تومان ناموجود
اولتراسول مگسول ( سولفات منیزیوم )127135,000 تومان ناموجود
اولتراسول مگنیت ( نیترات منیزیوم )126166,000 تومان ناموجود
سکوسترون ان کا ( Sequestrene NK )125250,000 تومان 200,000 تومان ناموجود
اولتراسول کا ( نیترات پتاسیم )124

تماس بگیرید

ناموجود
اولتراسول کلسیم ( نیترات کلسیم )123

تماس بگیرید

ناموجود
نوتریکم ( NPK اولتراسول )122

تماس بگیرید

ناموجود
هومیران ( HUMIRAN )12130,000 تومان ناموجود
کود ویتال پلاس K-5212038,000 تومان

38,000 تومانخرید

سمپاش 20 لیتری کتابی پالمیک119

تماس بگیرید

ناموجود
کود نوتری لیف ( NUTRI-LEAF )11838,000 تومان

38,000 تومانخرید

کود زد اکسترا ( Z-EXTRRA )117

تماس بگیرید

ناموجود
کود دیسپر سایز ( DISPER SIZE GS )11695,000 تومان ناموجود
کودهای خانواده دیسپر سینرژی ( DISPER SINERGY )115

تماس بگیرید

ناموجود
کود دیسپر هیومیفر ( DISPER Humifer GS )114

تماس بگیرید

ناموجود
کود دیسپر کلروفیل ( Disper CHlorophyl GS )113

تماس بگیرید

ناموجود
کود دیسپر مس ( Disper Copper Max )112

تماس بگیرید

ناموجود
کود FRESH FRUIT111

تماس بگیرید

ناموجود
کود NITRO ACTIVE – کود نیترو اکتیو110

تماس بگیرید

ناموجود
کود K 35 نیترال گرین آلمان109

تماس بگیرید

ناموجود
کود BOR – کود بر10861,000 تومان ناموجود
کود Full Ca – فول کلسیم10748,000 تومان ناموجود
کود FOSI K – فوسی کا10667,000 تومان ناموجود
کود Full Zn – کود فول روی10550,000 تومان ناموجود
کود Cal Bor – کود کلسیم و بر104

تماس بگیرید

ناموجود
علف کش تو فور دی + ام سی پی ای103

تماس بگیرید

ناموجود
علف کش پرتیلاکلر – Pretilachlor102

تماس بگیرید

ناموجود
کود Max Plus – مکس پلاس101

تماس بگیرید

ناموجود
کود Amino Plus – آمینو پلاس10063,000 تومان ناموجود
حشره کش فنیتروتیون – FENITROTHION99

تماس بگیرید

ناموجود
کود Nitro Amin – نیترو آمین9865,000 تومان ناموجود
علف کش بنتازون – BENTAZONE97

تماس بگیرید

ناموجود
تریفلورالین ( trifluralin ) – ترفلان ( treflan )96

تماس بگیرید

ناموجود
ایمیداکلوپراید ( Imidacloprid ) – کنفیدور ( Confidor )95130,000 تومان ناموجود
كود REDUCE PH 8 SALT93

تماس بگیرید

ناموجود
كود Super Sugar92

تماس بگیرید

ناموجود
کود SUPER FULL – سوپر فول9439,000 تومان ناموجود
کود MICRO MIX – میکرو میکس9183,000 تومان ناموجود
کود هیومیک اسید NATURAL GREEN9060,000 تومان ناموجود
کود نماتد کش Nema Soil85125,000 تومان ناموجود
کود کلات آهن TURBO FE89110,000 تومان ناموجود
کود آهن 6 درصد نچرال گرین8897,000 تومان ناموجود
CITRUS – سیتروس8748,000 تومان ناموجود
ROOT – روت8690,000 تومان ناموجود
تراکتورهای کمرشکن سری AGT8425,000,000 تومان ناموجود
هفی ای دی دی اچ ای – HEFE EDDHA83

تماس بگیرید

ناموجود
کراپ کا – QROP K82

تماس بگیرید

ناموجود
بلک آیرون – BLACK IRON81

تماس بگیرید

ناموجود
سوپر هیومیک – SUPER HUMIC80

تماس بگیرید

ناموجود
فانتوم پلاس کلسیم – Phantom Plus Calcium7973,000 تومان215,000 تومان ناموجود
اولتراسول میکرو رکسین روی7657,000 تومان ناموجود
نیترات روی – Zinc Nitrate7380,000 تومان ناموجود
اولتراسول مگنوم پی 4472

تماس بگیرید

ناموجود
هیدروفلکس Hydroflex70

تماس بگیرید

ناموجود
ترافلکس Ultrasol Crop Soil Terraflex64

تماس بگیرید

ناموجود
اولتراسول مگنوم اسپشیال78

تماس بگیرید

ناموجود
اولتراسول مگنوم فوسکال77265,000 تومان ناموجود
کاپتان CAPTAN75

تماس بگیرید

ناموجود
پروفنفوس PROFENOFOS74

تماس بگیرید

ناموجود
آبامکتین Abamectin71

تماس بگیرید

ناموجود
فن پروپاترین Fenpropathrin69

تماس بگیرید

ناموجود
دیازینون Diazinon6787,000 تومان94,000 تومان ناموجود
فن والریت Fenvalerate68

تماس بگیرید

ناموجود
دلتامترین Deltamethrin66

تماس بگیرید

ناموجود
روغن ولک Super Oil65

تماس بگیرید

ناموجود
دیکلرووس Dichlorvos63

تماس بگیرید

ناموجود
اتیون ETHION62

تماس بگیرید

ناموجود
کود مخصوص سیب زمینی61

تماس بگیرید

ناموجود
دیس روی THIS ZINC60

تماس بگیرید

ناموجود
دیس منگنز THIS MANGANESE59

تماس بگیرید

ناموجود
فرتا پلکس Ferta Plex58

تماس بگیرید

ناموجود
کود اختصاصی سیب گرومور Apple57

تماس بگیرید

ناموجود
کود جلبک دریایی گرومور Seaweed Extract56130,000 تومان ناموجود
کود مخصوص غلات گرومور Cereal Fertilizer55130,000 تومان ناموجود
فوگوبیس Fuego Base54125,000 تومان ناموجود
سولوپتاس SoluPotasse53210,000 تومان ناموجود
کود گروفلان گرومور آمریکا Gro Folan52135,000 تومان ناموجود
مولتی پورپلکس Multi-Purplex44125,000 تومان590,000 تومان ناموجود
موتور برق هیوندای مدل HG5355-PG51

تماس بگیرید

ناموجود
گرو کوئیک GROW QUICK50

تماس بگیرید

ناموجود
فوس کا ۵۰ – FOS K 5049

تماس بگیرید

ناموجود
میکراپ بر ۱۱ – MICRAP BORO 1148

تماس بگیرید

ناموجود
ایزی پلنت EASY PLANT47

تماس بگیرید

ناموجود
کدی بی اس کی آهن-روی-منگنز46

تماس بگیرید

ناموجود
آلگا میکس ALGA-MIX45

تماس بگیرید

ناموجود
گاو آهن ۷ شاخه قلمی43

تماس بگیرید

ناموجود
گاو آهن بشقابی GAK42

تماس بگیرید

ناموجود
تریلر کمپرسی ۵ تن ترمزدار41

تماس بگیرید

ناموجود
گاوآهن دو طرفه سه خیش ۱۲ اینچ GAK40

تماس بگیرید

ناموجود
کدی ارگان A-3339

تماس بگیرید

ناموجود
آگرو پتاسیون AGROPOTASION32

تماس بگیرید

ناموجود
کدی فورس CODIFORCE38

تماس بگیرید

ناموجود
آمینو گال AMINOG-AL37

تماس بگیرید

ناموجود
آگروزیلاتو-منگنز AGROXILATO-MN PLUS36

تماس بگیرید

ناموجود
کمباین TC 507035

تماس بگیرید

ناموجود
پلی فروت-K5028

تماس بگیرید

ناموجود
کدی بر-L23

تماس بگیرید

ناموجود
آگروزیلاتو-روی منگنز ( AGROXILATO-Zn Mn )21

تماس بگیرید

ناموجود
کدی هیومیک ( CODI HUMIC )34

تماس بگیرید

ناموجود
کدی فول مولیبدن-بر ( CODIFOL-MB )33

تماس بگیرید

ناموجود
بیومارک31

تماس بگیرید

ناموجود
پاور کی30

تماس بگیرید

ناموجود
دروگر چهار چرخ علف چین ۶۲۲2912,000,000 تومان ناموجود
بیومیکروکامبی27

تماس بگیرید

ناموجود
بیو کلسی26

تماس بگیرید

ناموجود
بیو زینک25

تماس بگیرید

ناموجود
بیوپتاس24

تماس بگیرید

ناموجود
بیو بورال22

تماس بگیرید

ناموجود
FENIX PLEGABLE20

تماس بگیرید

ناموجود
PULMIPUR 3519

تماس بگیرید

ناموجود
سولوفارم18

تماس بگیرید

ناموجود
نایوتا17

تماس بگیرید

ناموجود
هفی آمینو16

تماس بگیرید

ناموجود
پی کا فارم15

تماس بگیرید

ناموجود
کلسی فارم14

تماس بگیرید

ناموجود
زینکو فارم13

تماس بگیرید

ناموجود
N.P.K 2 – ۵ – ۵۰ Agros1210,000 تومان100,000 تومان ناموجود
N.P.K 10 – ۱۰- ۴۰ Agros11

تماس بگیرید

ناموجود
کلات آهن ۶% Agros10

تماس بگیرید

ناموجود
کود اختصاصی زعفران گرومور saffron8125,000 تومان ناموجود
هیومی اکسترکت9

تماس بگیرید

ناموجود
قیچی باغبانی نامسون7

تماس بگیرید

ناموجود
چاقوی باغبانی بهکو6

تماس بگیرید

ناموجود
بورال فارم5

تماس بگیرید

ناموجود
بیو آیرون4

تماس بگیرید

ناموجود
آمینو اسپارک3

تماس بگیرید

ناموجود
آیرون فارم1

تماس بگیرید

ناموجود
هیوفارم ( هیومات پتاسیم )2

تماس بگیرید

ناموجود
error: Content is protected !!