دسته: مقاله آموزشی کشاورزی

سورفکتانت و اثر سورفاکتنت بر آب و گیاه و شوری

سورفکتانت چیست و تاثیر سورفاکتنت بر آب و کاهش مصرف آن در کشاورزی سورفکتانت چیست ؟ سورفاکتنت ها که اغلب…
مقاله آموزشی کشاورزی
سوسک خانگی - سوسک آشپزخانه (کنترل سوسک آمریکایی و سوسک آلمانی)

سوسک خانگی (کنترل سوسک آمریکایی و آلمانی)

سوسک خانگی (کنترل سوسک آمریکایی و سوسک آلمانی) در جهانی که ما زندگی میکنیم، نزدیک به یک میلیون گونه حشره…
مقاله آموزشی کشاورزی
کودهای غنی شده چیست

کودهای غنی شده چه نوع کودی هستند؟

کودهای غنی شده چه نوع کودهایی هستند؟ کودهای غنی شده معمولا دارای یک نوع کود حیوانی (آلی) به عنوان کود…
مقاله آموزشی کشاورزی
آشنایی با گلخانه خانگی

آشنایی با گلخانه خانگی

آشنایی با گلخانه خانگی   مقدمه امروزه با پیشرفت علوم مختلف کشاورزی و رواج و توسعه کشت در محیط های…
مقاله آموزشی کشاورزی
اختلاط علف کش های پهن برگ گندم با ریزمغذیها

اختلاط علف کش های پهن برگ گندم با ریزمغذیها

اختلاط علف کش های پهن برگ گندم با ریزمغذیها   مقدمه برای تامین گندم مورد نیاز کشور و خودکفایی در…
مقاله آموزشی کشاورزی
عوامل موثر در خندانی پسته

عوامل موثر در خندانی پسته

عوامل موثر در خندانی پسته خندانی یکی از صفات مهم و مورد توجه در استاندارد و تجارت پسته است این…
مقاله آموزشی کشاورزی
شیوه رساندن گوجه فرنگی های پاییزه

شیوه رساندن گوجه فرنگی های پاییزه

شیوه رساندن گوجه فرنگی های پاییزه برداشت گوجه فرنگی سرعت بلوغ میوه های گوجه فرنگی می تواند تحت تاثیر عوامل…
مقاله آموزشی کشاورزی
مبانی تغذیه برگی و محاسن و معایب محلولپاشی

مبانی تغذیه برگی و محاسن و معایب محلولپاشی

مبانی تغذیه برگی و محاسن و معایب محلولپاشی تغذیه از طریق برگ یکی از عملیات متداول برای رساندن موادغذایی از…
مقاله آموزشی کشاورزی
علائم کم و زیاد بودن عناصر غذایی در گیاه

علائم کم و زیاد بودن عناصر غذایی در گیاه

علائم کم و زیاد بودن عناصر غذایی در گیاه علایم کمبود عناصر در گیاهان     ازت (Nitrogen) مشارکت در…
مقاله آموزشی کشاورزی
روش های مبارزه با گنجشک در مزارع

روش های مبارزه با گنجشک در مزارع

روش های مبارزه با گنجشک در مزارع گنجشک  Passr sp رده پرندگان Aves این پرنده یکی از بزرگ تـرین آفـات…
مقاله آموزشی کشاورزی
مراقبت از گیاهان آپارتمانی در هنگام مسافرت

مراقبت از گیاهان آپارتمانی در هنگام مسافرت

مراقبت از گیاهان آپارتمانی در هنگام مسافرت   هر ساله هنگام تعطیالت و مسافرت ها خانواده هایی که در فضای…
مقاله آموزشی کشاورزی
روش تشخیص قابلیت اختلاط دو آفت کش

روش تشخیص قابلیت اختلاط دو آفت کش

روش تشخیص قابلیت اختلاط دو آفت کش با يكديگر بهترين روش تشخیص قابلیت اختلاط دو آفت کش با يكديگر در…
مقاله آموزشی کشاورزی