کنه برنج ( Tetranychus harti )

کنه برنج ( Tetranychus harti )

کنه برنج (Tetranychus harti ( Eving

خانواده و راسته (Acari.,Tetranychidae)

 

دانلود نرم افزار سموم

 

مناطق انتشار

 

فرجی (۱۳۷۴) ضمن بررسی کنه هـای خـانواده Tetranychidae در اسـتان مازنـدران Tetranychus harti را از روی برگ های بـرنج مـزارع سـاری، بهـشهر و نـور جمـع آوری و شناسـایی نمود.این کنـه انتـشارجهانی دارد. ایـن کنـه در هندوسـتان و در آمریکـا بـه غیـر بـرنج روی محصولات دیگر گزارش شده است و به Rice mite معروف است.

 

شکل شناسی کنه برنج ( Tetranychus harti )

 

افراده مـاده ایـن کنـه دارای موهـای پـشتی روی برآمـدگی نـسبتاً بزرگـی قـراردارد بـه طوریکه طول موها بلند بوده و نوک آنها از قاعده موی بعدی میگذرد، ولـی جفـت پـنجم از مو های پشتی مرکزی کوتاه، بطوریکه از سایر موها کوتـاهتـر اسـت.در افـراد نـر اولـین جفت موهای پشتی مرکزی نسبتاً باریک و طویل می باشد ولی سایر موهای پشتی مرکـزی کوتاه و پروش است ولی از قاعده موی بعدی نمیگذرد . کنه ها بر خـلاف حشرات جانورانی با چهار جفت پا (هشت پا) و بدن دو قسمتی دارند.

 

فرم بالغ کنه برنج ( Tetranychus harti ( Eving

 

زیست شناسی

 

از بیولوژی و سایر خصوصیات رفتاری این کنه تاکنون اطلاعات کافی در دسترس نمیباشد.

 

میزبان

 

گیاهان زیربه عنوان میزبانهای این آفت ذکر می گـردد. ابـری، اطلـسی، درمنـه، علـف ترشکی، یونجه، پونه، بارهنگ، شبدر، نیشکر و شمعدانی میزبانهای آن میباشند.

 

علایم خسارت کنه برنج روی برگ

 

خسارت و علائم کنه برنج ( Tetranychus harti )

 

تاکنون هیچگونه خسارت قابل توجهی از کنه برنج مشاهده نـشده اسـت امـا در بـرنج هـای پـرورش داده شده دراطراف گلخانه موسسه تحقیقـات بـرنج رشـت لکـه هـای زرد رنـگ پریـده و مایل به قهوه ای به همـراه کنـه مـشاهده گردیـد. ایـن کنـه در تمـامی نقـاط نمونـه بـرداری شـــده در مازنـــدران خـــسارت شـــدید بـــه بـــرگ بـــرنج و گیـــاه Oxalis corniculata L وارد میسازد

 

همچنین شما میتوانید در سایت اصلی شرکت پستهای زیر در مورد سایر آفات برنج را نیز مطالعه کنید

کرم ساقه خوار برنج

زنجره سبز برنج

سرخرطومی ریشه برنج

مگس خزانه برنج

 

با کلیک بر روی تصویر زیر و عضویت در کانال تلگرام شرکت جدیدترین مطالب و مقالات را مطالعه نمایید.

 

کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

درباره نویسنده :

کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، عاشق ورزش و موسیقی و یک گیگ فعال در زمینه کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!